Vanliga orsaker till osämja mellan föräldrar

Av | mars 30, 2021

Tyvärr så är det inte ovanligt att föräldrar inte kan komma överens.
Allt för många tror att förhållandet kommer att lagas av att man skaffar barn men tyvärr innebär detta istället att ett barn kommer i kläm när det är konflikter.
Det finns många olika anledningar varför två föräldrar inte kommer överens och det finns några vanliga skäl där ett barn far illa hos någon av föräldrarna.
Man kan kontakta jurister Linköping för att få rådgivning i familjefrågor.

Att en förälder vägrar den andra umgänge så att barnet inte får träffa båda sina föräldrar är en anledning till osämja.
Man får inte vägra den andra föräldern umgänge med sitt barn själv utan då måste man få en dom om detta, i regel så ska umgänge alltid tillåtas.
Om en av föräldrarna saboterar för den andra så den inte kan träffa sitt barn så ses inte det med blida ögon av en domstol.
Även om föräldern har svåra samarbetsproblem kan detta leda till stor osämja.
Finns det en risk att en förälder för bort barnet utan samtycke av den andra föräldern så är detta en situation man kan behöva hjälp med utav familjejurist Norrköping.
Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag så att barnet blir hört mer än tidigare.

Andra anledningar kan vara att en förälder är våldsam och/eller missbrukar droger. Även kan en vardagsmiljö vara skadlig för barnet om det inte är ett hushåll som sköts ordentligt och hålls rent.
Om det av någon anledning går vidare med hjälp av familjerätten Linköping till domstol så är det alltid barnets bästa i första hand som man ser till.
Barnets bästa inkluderar önskemål och en god relation till bägge föräldrar men även om det finns några risker och hur barnets utveckling gynnas bäst.

I slutändan så vill alla parter att föräldrarna ska komma överens för barnets skull om det är möjligt.