månadsarkiv: mars 2021

Vanliga orsaker till osämja mellan föräldrar

Tyvärr så är det inte ovanligt att föräldrar inte kan komma överens.
Allt för många tror att förhållandet kommer att lagas av att man skaffar barn men tyvärr innebär detta istället att ett barn kommer i kläm när det är konflikter.
Det finns många olika anledningar varför två föräldrar inte kommer överens och det finns några vanliga skäl där ett barn far illa hos någon av föräldrarna.
Man kan kontakta jurister Linköping för att få rådgivning i familjefrågor.

Att en förälder vägrar den andra umgänge så att barnet inte får träffa båda sina föräldrar är en anledning till osämja.
Man får inte vägra den andra föräldern umgänge med sitt barn själv utan då måste man få en dom om detta, i regel så ska umgänge alltid tillåtas.
Om en av föräldrarna saboterar för den andra så den inte kan träffa sitt barn så ses inte det med blida ögon av en domstol.
Även om föräldern har svåra samarbetsproblem kan detta leda till stor osämja.
Finns det en risk att en förälder för bort barnet utan samtycke av den andra föräldern så är detta en situation man kan behöva hjälp med utav familjejurist Norrköping.
Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag så att barnet blir hört mer än tidigare.

Andra anledningar kan vara att en förälder är våldsam och/eller missbrukar droger. Även kan en vardagsmiljö vara skadlig för barnet om det inte är ett hushåll som sköts ordentligt och hålls rent.
Om det av någon anledning går vidare med hjälp av familjerätten Linköping till domstol så är det alltid barnets bästa i första hand som man ser till.
Barnets bästa inkluderar önskemål och en god relation till bägge föräldrar men även om det finns några risker och hur barnets utveckling gynnas bäst.

I slutändan så vill alla parter att föräldrarna ska komma överens för barnets skull om det är möjligt.

 

 

 …

Har du koll på vad man inte ska spola ner?

Som husägare så finns det en risk att det blir stopp i avloppet.
Det finns flera faktorer som spelar in om det ska bli stopp eller inte men dom flesta sakerna är faktiskt handhavandefel.

Ett stopp i avloppet kan i många fall bara avhjälpas med en rörspolning som innebär en kostnad som dom flesta inte tycker är så trevlig att betala.
För att undvika att få stopp i avloppet så finns det en rad åtgärder man kan göra för att förlänga tiden mellan stoppen som blir i avloppen.
Beroende på hur gammalt avloppssystem man har och hur man sköter det så kommer det förr eller senare till att man måste utföra rörspolning Stockholm.

Många upplever att man får mer problem med sitt avlopp efter man renoverat sin toalett, det beror på att det inte spolas ut tillräckligt med rikliga mängder vatten som det behövs för att underhålla sitt avlopp.
Nya toalettstolar som har vattenbesparing spolar inte ut tillräckligt mycket vatten så att det man spolar ut kommer hela vägen till sin trekammarbrunn eller motsvarande.
Det som fastnar i rören torkar fast och tillåter mer skräp att fastna som till slut stoppar upp helt som bara en rörspolning Sollentuna kan lösa.

Man ska undvika att spola ner saker som inte löses upp av vatten vilket dom flesta redan vet men fett är det som man verkligen måste minska.
Fett stelnar när det når dom kallare delarna av avloppet och möjliggör att andra saker och mer fett att fastna på detta.
Till slut så har det byggts upp en stor fettklump som man bara får bort genom att spola rören.

Äldre avloppssystem är lite skrovliga på insidan vilket ger massor med möjligheter för skräp att fastna på, man kan utföra relining om man ofta har problem med stopp i avloppen.
En relining innebär att man bygger upp en ny yta på insidan av rören så dom blir slätare och mer hållbara.

 …