Hur och var tvättar du din bil?

Av | februari 20, 2021

Oavsett om det är en privat bil eller företagsbil så tvättar man den regelbundet.
Att tvätta en bil förlänger livslängden genom att minska risken för att den ska rosta.
Det är även ett bra och billigt sätt att behålla värdet på en bil genom att hålla den ren.

Man ska alltid ta sig till en tvätthall där man antingen gör det själv eller använder sig av en automattvätt.
I dessa tvättar så filtreras vattnet och alla dina kemikalier, tungmetaller och oljor som rinner av bilen vid en tvätt tas om hand på ett korrekt sätt.
Vattnet i moderna tvätthallar cirkuleras och återanvänds så att vatten användandet minskas.

Det är inte många som vet om att man inte får tvätta sin bil på gatan eftersom detta är inte bra för miljön.
Alla kemikalier, tungmetaller och oljor som rinner av bilen följer med vattnet ner i brunnar som leds vidare till vattendrag rakt ut i naturen.
Det är otroligt mycket partiklar och miljöfarliga ämnen som hamnar varje år i naturen på grund av detta.

Företag som lägger stor vikt på klimat och miljö åtar sig ofta att bygga tvätthall för att vara ett klimatsmart företag.
Det finns många fördelar för företag som bygger sina egna möjligheter till fordonstvätt.
Dessa företag sparar tid och pengar genom att kunna använda sig av lösningar som allmänna GDS-hallar inte använder sig utav.

Hetvattentvätt är mycket effektivt och minskar tiden och rengöringsmedel när man tvättar ett fordon, det heta vattnet i kombination med tryck tar effektivt bort smuts.
Rengöringsmedlet använder man i skumform som man kommit fram till att detta är mycket mer effektivare och mer ekonomiskt.
Det går alltså inte åt lika mycket rengöringsmedel när det är i skumform samtidigt som man slipper risken att andas in medlet som aerosoler.
Att kunna tvätta sin bil och ställa den att torka på samma ställe förhindrar spridning av miljöfarliga ämnen på vägarna.